Bedankt voor uw bericht. U wordt binnen 1 werkdag teruggebeld.

Please Try Again After Some Time...

Enter the address

x +
Contact Me
Aandrijvingen en Componenten voor machinebouw en Intern transportsystemen
Log In

Inloggen

Uw wachtwoord vergeten?

Subtotaal winkelwagen: € 0,00

Door de DERTEC website te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u onderstaande voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de DERTEC site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright© 2008 DERTEC BV Voorhout ( NL)

Alle informatie op de DERTEC website is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto's en de bestanden op deze site alleen voor zakelijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de op de website verkregen informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan te passen of te verzenden. Tegelijkertijd is het niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van DERTEC BV , aan derden toestemming te geven delen van de website te gebruiken voor publicatie of reproductie.

Alle handelsmerken en logo's op de DERTEC website zijn eigendom van DERTEC of worden door DERTEC met toestemming van de rechtmatige eigenaars op deze site toegepast. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van DERTEC of de desbetreffende derde, al naargelang het geval.

De DERTEC website kan hyperlinks bevatten naar ander sites welke op geen enkele wijze aan DERTEC verbonden zijn. DERTEC geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Hoewel DERTEC alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. DERTEC wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

DERTEC wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de DERTEC site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de DERTEC site.

Alle persoonlijke gegevens die u aan DERTEC via de DERTEC website toevertrouwt, zullen door DERTEC
worden gebruikt om haar dienstverlening aan u te optimaliseren. DERTEC stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. DERTEC zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om uit te wisselen of aan derden te verkopen zonder uw toestemming.
DERTEC behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot DERTEC BV
Telefoon 0031 (0) 714092409 Mail : info@dertec.nl